کتابهای شعر

در این پست تعدادی از کتابهای ترکی آذری را با عنوان ( شعر )  و با فرمت pdf قرار داده ام.

 

نام کتاب : محبتم من

نام نویسنده : ابوالفضل عظیمی سال 1381 شمسی

دانلود با حجم  5.466  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ترکی نباتی

نام نویسنده : سید ابوالقاسم نباتی  سال 1372 شمسی

دانلود با حجم   10.857 مگابایت

 

نام کتاب : تامارزی

نام نویسنده : اصغر فلکی اسکوئی ( آرخا ) سال 1381 شمسی

دانلود با حجم   28.229 مگابایت

 

نام کتاب : آذربایجانا سلام

نام نویسنده : امیر محمد رحمانپور کوچه سال 1380 شمسی

دانلود با حجم  5.154  مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار

نام نویسنده : ائل اوغلو

دانلود با حجم   7.208 مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار ( ائل اوغلو )

نام نویسنده : ائل اوغلو

دانلود با حجم   1.467 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان باباطاهر ( بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : بهرام اسدی سال 1383شمسی

دانلود با حجم  5.737  مگابایت

 

نام کتاب : تبریزیمه یانا یانا باخدیم

نام نویسنده : بابک قوجازاده سال 1393شمسی

دانلود با حجم   4.982 مگابایت

 

نام کتاب : سازیمین سوزو

نام نویسنده : بولوت قره چورلو

دانلود با حجم   4.994 مگابایت

 

نام کتاب : باغلی قاپی

نام نویسنده : پرویز بساوت کیوان سال 1374شمسی

دانلود با حجم   3.661 مگابایت

 

نام کتاب : سیری در دیوان پروین اعتصامی

نام نویسنده : حسین پسیان سال 1385 شمسی

دانلود با حجم   3.027 مگابایت

 

نام کتاب : آذر اوغلو

نام نویسنده : جعفر دهقانی بیلوردی  سال 1380 شمسی

دانلود با حجم   1.166 مگابایت

 

نام کتاب : غزلیات حافظ (بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : محمدنقی ناصرالفقراء سال 1380 شمسی

دانلود با حجم  53.015  مگابایت

 

نام کتاب : حامد ماکوئی نین غزللری

نام نویسنده : حامد ماکوئی سال 1382 شمسی

دانلود با حجم  52.764  مگابایت

 

نام کتاب : شعر پیغمبر منظومه سی

نام نویسنده :حسین جاوید  سال 1392 شمسی

دانلود با حجم  5.302  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان اشعار  ترکی

نام نویسنده : میرزا حسین جعفری زنوزی متخلص به : ( آذری )  سال 1389 شمسی

دانلود با حجم   1.996 مگابایت

 

نام کتاب : محمدباقر خلخالی و ثعلبیه

نام نویسنده : حسین دوزگون _ علیرضا اوختای  سال 1389 شمسی

دانلود با حجم   979 کیلوبایت

 

نام کتاب : ائل قوه سی _ یتیم اوشاق

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای

دانلود با حجم  4.970  مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 1 و 2و 3

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   21.543 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای   4 و 5 و 6

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1385 شمسی

دانلود با حجم   21.564 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای7 و 8  و 9 و 10 

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   33.956 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 11و 12 و 13 و 14

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   28.010 مگابایت

 

نام کتاب : جیزیقدان چیخما بالا

نام نویسنده : حمید آرش آزاد سال 1381 شمسی

دانلود با حجم  3.346  مگابایت

 

نام کتاب : چاغیریلمامیش قوناقلار

نام نویسنده : حیدر عباسی متخلص به : ( باریشماز )سال 1383 شمسی

دانلود با حجم   1.648 مگابایت

 

نام کتاب : کعبه و قانلی اذان ( یار و نار )

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1379 شمسی

دانلود با حجم   1.880 مگابایت

 

نام کتاب : نغمه داغی

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1363 شمسی

دانلود با حجم   7.502 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان حیران خانیم

نام نویسنده : حسین فیض الهی وحید  "حسین اولدوز "

دانلود با حجم  2.648  مگابایت

 

نام کتاب : خاقانی شیروانی

نام نویسنده : تهیه و تنظیم : بهرام امیر احمدی  سال 1359 شمسی

دانلود با حجم   2.202 مگابایت

 

نام کتاب : قیزیل غزللر

نام نویسنده : رحیم اسداللهی سال 1388 شمسی

دانلود با حجم   33.754 مگابایت

 

نام کتاب : گلستان سعدی بزبان ترکی

نام نویسنده : مترجم : رحیم ضیائی فر  سال 1382 شمسی

دانلود با حجم  50.461  مگابایت

 

نام کتاب : اشعار ترکی مولوی و ترکی سرایان شمس و مولوی

نام نویسنده : دکتر حسین محمدزاده صدیق  سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   45.186 مگابایت

 

نام کتاب : لای لای دیلی به انضمام آی جیغاتی سلام

نام نویسنده : شمسعلی وحدانی سال 1381 شمسی

دانلود با حجم   15.736 مگابایت

 

نام کتاب : اشعار صائب تبریزی

نام نویسنده : م . نخجوانی

دانلود با حجم    377 کیلوبایت

 

نام کتاب : تورشا شیرین

نام نویسنده : صمد مرادی سال 1379 شمسی

دانلود با حجم  2.088  مگابایت

 

نام کتاب : قره ملیک منظومه سی

نام نویسنده : عباس شب خیز قراملکی سال 1374 شمسی

دانلود با حجم  2.013  مگابایت

 

نام کتاب : یار کوچه سی ( مجموعه شعر ترکی )

نام نویسنده : عبدالعلی آیرملو و به همت : مریم آیرملو  سال 1389 شمسی

دانلود با حجم    379 کیلوبایت

 

نام کتاب : هوپ هوپ نامه

نام نویسنده : میرزا علی اکبر صابر سال 1992 میلادی مطابق با 1370 شمسی

دانلود با حجم  6.281  مگابایت

 

نام کتاب : شعرلر

نام نویسنده : میرزا علی اکبر صابر

دانلود با حجم  1.068  مگابایت

 

نام کتاب : کلیات واحد

نام نویسنده : علی آقا واحد  _ تهیه وتیظیم از : علی تبریزی

دانلود با حجم   4.555 مگابایت

 

نام کتاب : اشعار کلیات واحد

نام نویسنده : محمد تقی زهتابی سال 1383 شمسی

دانلود با حجم   6.518 مگابایت

 

نام کتاب : نجار اوغلو

نام نویسنده : علی عطائیه  سال 1363 شمسی

دانلود با حجم   5.428 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان عمادالدین نسیمی

نام نویسنده :تهیه و تنظیم : علیرضا یخ فروزانی سال 1389 شمسی

دانلود با حجم  2.962  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان نسیمی

نام نویسنده : حسین فیض الهی وحید " حسین اولدوز "

دانلود با حجم   2.805 مگابایت

 

نام کتاب : کاسیبلار ترانه سی

نام نویسنده : غلامعلی آذری سال 1371 شمسی

دانلود با حجم  43.851  مگابایت

 

نام کتاب : فضولی غزللری

نام نویسنده : تهیه و تنظیم : محمدآقا سلطانوف سال 1985 میلادی مطابق با 1364شمسی

دانلود با حجم   12.400 مگابایت

 

نام کتاب : مریمی ئولموش مسیحا

نام نویسنده : قربانعلی انصاری سال 1391 شمسی

دانلود با حجم   1.587 مگابایت

 

نام کتاب : قیزیل قاپی

نام نویسنده : قربانعلی انصاری سال 1385 شمسی

دانلود با حجم  1.596  مگابایت

 

نام کتاب : یاشیل ایشیق

نام نویسنده : قربانعلی انصاری

دانلود با حجم    654 کیلوبایت

 

نام کتاب : وطن اوغلی

نام نویسنده : ف . کنداوغلی میاندوآب

دانلود با حجم   1.051 مگابایت

 

نام کتاب : هجران خسته سی      

نام نویسنده : م . ع . محزون سال 1358

دانلود با حجم  2.886  مگابایت

 

نام کتاب : تولکی (ترکی شعرلر )

نام نویسنده : محمدباقر خلخالی

دانلود با حجم  16.827  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان محمد پرتو پاشا

نام نویسنده : محمد پرتو پاشا

دانلود با حجم   6.619 مگابایت

 

نام کتاب : حیدر بابایلا شوخلوخ

نام نویسنده : محمد رحیمی متخلص به : ( تبریزلی ممی ) سال 1381 شمسی

دانلود با حجم   1.705 مگابایت

 

نام کتاب : دالدان آتیلان داش

نام نویسنده : محمد حسین طهماسبپور شهرک ( میرزا )  سال 1377 شمسی

دانلود با حجم   19.176 مگابایت

 

نام کتاب : گلشن راز

نام نویسنده : شیخ محمود شبستری  و با تدوین و تصحیح : دکتر حسین محمدزاده صدیق سال 1381 شمسی

دانلود با حجم   8.203 مگابایت

 

نام کتاب : کندیمیزدن خاطره لر

نام نویسنده : مظفر خداوندگار متخلص به : ( موغان ) سال 1385 شمسی

دانلود با حجم  1.843  مگابایت

 

نام کتاب : محبت بولاغی

نام نویسنده : مظفر خداوندگار متخلص به : ( موغان )

دانلود با حجم  7.059  مگابایت

 

نام کتاب : یاشیل یاز

نام نویسنده : مظفر خداوندگار متخلص به : ( موغان )

دانلود با حجم   4.207 مگابایت

 

نام کتاب : کلیات میرزا علی معجز شبستری جلد 1و2

نام نویسنده : میرزا علی معجز شبستری

دانلود با حجم  5.585  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ملا ولی ودادی

نام نویسنده : ملا ولی ودادی  و  حاضرلایان : ( بهرام اسدی ) سال 1387 شمسی

دانلود با حجم   1.042 مگابایت

 

نام کتاب : شعر واضح تبریزی ( شهره در اروپا و گمنام در ایران )

نام نویسنده : میرزا شفیع واضح تبریزی سال 1384 شمسی

دانلود با حجم  3.152  مگابایت

 

نام کتاب : قات قاریشیق

نام نویسنده : نجار اوغلو  سال 1381 شمسی

دانلود با حجم   13.245 مگابایت

 

نام کتاب : ایپک خیاللار

نام نویسنده : استاد نصیر پایه گذار سال 1390 شمسی

دانلود با حجم   3.453 مگابایت

 

نام کتاب : تاریمین تئللری و اشک شمع

نام نویسنده : استاد نصیر پایه گذار

دانلود با حجم   4.121 مگابایت

 

نام کتاب : لیلی و مجنون

نام نویسنده : نظامی گنجوی  و  ترجمه : صمد وورغون

دانلود با حجم  4.309  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان واقف

نام نویسنده : ملا پناه واقف

دانلود با حجم  2.103  مگابایت

 

نام کتاب : وجی نین غزل لری

نام نویسنده : وجه ا...رمضانی گیوی سال 1371 شمسی

دانلود با حجم   3.203 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ترکی حکیم هیدجی

نام نویسنده : حکیم هیدجی  و  تهیه کننده و  مقدمه م . کریمی سال 1382 شمسی

دانلود با حجم 3.847   مگابایت

 

نام کتاب : شعر طنز و فولکلور یازان شاعرلردن سئچیلمیش شعر نمونه لری

نام نویسنده : تهیه کننده : ( یحیی شیدا )

دانلودبا حجم  2.052  مگابایت

در این پست تعدادی از کتابهای ترکی آذری را با عنوان ( شعر )  و با فرمت pdf قرار داده ام.

 

نام کتاب : محبتم من

نام نویسنده : ابوالفضل عظیمی سال 1381 شمسی

دانلود با حجم  5.466  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان ترکی نباتی

نام نویسنده : سید ابوالقاسم نباتی  سال 1372 شمسی

دانلود با حجم   10.857 مگابایت

 

نام کتاب : تامارزی

نام نویسنده : اصغر فلکی اسکوئی ( آرخا ) سال 1381 شمسی

دانلود با حجم   28.229 مگابایت

 

نام کتاب : آذربایجانا سلام

نام نویسنده : امیر محمد رحمانپور کوچه سال 1380 شمسی

دانلود با حجم  5.154  مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار

نام نویسنده : ائل اوغلو

دانلود با حجم   7.208 مگابایت

 

نام کتاب : قوشمالار ( ائل اوغلو )

نام نویسنده : ائل اوغلو

دانلود با حجم   1.467 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان باباطاهر ( بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : بهرام اسدی سال 1383شمسی

دانلود با حجم  5.737  مگابایت

 

نام کتاب : تبریزیمه یانا یانا باخدیم

نام نویسنده : بابک قوجازاده سال 1393شمسی

دانلود با حجم   4.982 مگابایت

 

نام کتاب : سازیمین سوزو

نام نویسنده : بولوت قره چورلو

دانلود با حجم   4.994 مگابایت

 

نام کتاب : باغلی قاپی

نام نویسنده : پرویز بساوت کیوان سال 1374شمسی

دانلود با حجم   3.661 مگابایت

 

نام کتاب : سیری در دیوان پروین اعتصامی

نام نویسنده : حسین پسیان سال 1385 شمسی

دانلود با حجم   3.027 مگابایت

 

نام کتاب : آذر اوغلو

نام نویسنده : جعفر دهقانی بیلوردی  سال 1380 شمسی

دانلود با حجم   1.166 مگابایت

 

نام کتاب : غزلیات حافظ (بزبان ترکی )

نام نویسنده : مترجم : محمدنقی ناصرالفقراء سال 1380 شمسی

دانلود با حجم  53.015  مگابایت

 

نام کتاب : حامد ماکوئی نین غزللری

نام نویسنده : حامد ماکوئی سال 1382 شمسی

دانلود با حجم  52.764  مگابایت

 

نام کتاب : شعر پیغمبر منظومه سی

نام نویسنده :حسین جاوید  سال 1392 شمسی

دانلود با حجم  5.302  مگابایت

 

نام کتاب : دیوان اشعار  ترکی

نام نویسنده : میرزا حسین جعفری زنوزی متخلص به : ( آذری )  سال 1389 شمسی

دانلود با حجم   1.996 مگابایت

 

نام کتاب : محمدباقر خلخالی و ثعلبیه

نام نویسنده : حسین دوزگون _ علیرضا اوختای  سال 1389 شمسی

دانلود با حجم   979 کیلوبایت

 

نام کتاب : ائل قوه سی _ یتیم اوشاق

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای

دانلود با حجم  4.970  مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 1 و 2و 3

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   21.543 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای   4 و 5 و 6

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1385 شمسی

دانلود با حجم   21.564 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای7 و 8  و 9 و 10 

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   33.956 مگابایت

 

نام کتاب : رنگارنگ کریمی جلدهای 11و 12 و 13 و 14

نام نویسنده : حسین کریمی مراغه ای سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   28.010 مگابایت

 

نام کتاب : جیزیقدان چیخما بالا

نام نویسنده : حمید آرش آزاد سال 1381 شمسی

دانلود با حجم  3.346  مگابایت

 

نام کتاب : چاغیریلمامیش قوناقلار

نام نویسنده : حیدر عباسی متخلص به : ( باریشماز )سال 1383 شمسی

دانلود با حجم   1.648 مگابایت

 

نام کتاب : کعبه و قانلی اذان ( یار و نار )

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1379 شمسی

دانلود با حجم   1.880 مگابایت

 

نام کتاب : نغمه داغی

نام نویسنده : حیدر عباسی  سال 1363 شمسی

دانلود با حجم   7.502 مگابایت

 

نام کتاب : دیوان حیران خانیم

نام نویسنده : حسین فیض الهی وحید  "حسین اولدوز "

دانلود با حجم  2.648  مگابایت

 

نام کتاب : خاقانی شیروانی

نام نویسنده : تهیه و تنظیم : بهرام امیر احمدی  سال 1359 شمسی

دانلود با حجم   2.202 مگابایت

 

نام کتاب : قیزیل غزللر

نام نویسنده : رحیم اسداللهی سال 1388 شمسی

دانلود با حجم   33.754 مگابایت

 

نام کتاب : گلستان سعدی بزبان ترکی

نام نویسنده : مترجم : رحیم ضیائی فر  سال 1382 شمسی

دانلود با حجم  50.461  مگابایت

 

نام کتاب : اشعار ترکی مولوی و ترکی سرایان شمس و مولوی

نام نویسنده : دکتر حسین محمدزاده صدیق  سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   45.186 مگابایت

 

نام کتاب : لای لای دیلی به انضمام آی جیغاتی سلام

نام نویسنده : شمسعلی وحدانی سال 1381 شمسی

دانلود با حجم   15.736 مگابایت

 

نام کتاب : اشعار صائب تبریزی

نام نویسنده : م . نخجوانی

دانلود با حجم    377 کیلوبایت

 

نام کتاب : تورشا شیرین

نام نویسنده : صمد مرادی سال 1379 شمسی

دانلود با حجم  2.088  مگابایت

 

نام کتاب : قره ملیک منظومه سی

نام نویسنده : عباس شب خیز قراملکی سال 1374 شمسی

دانلود با حجم  2.013  مگابایت

 

/ 0 نظر / 238 بازدید