نرم افزارهای مهندسی

در این قسمت نرم افزارهای مهندسی را قرار داده ام امیدوارم از دانلود آن راضی باشید.

نرم افزارهای مهندسی:

 

sepehr calculatorنرم افزار ماشین حساب مهندسی:

 

 محاسبه  به صورت پیچیده امری وقت گیر است و هرکسی نیز از عهده آن برنخواهد آمد اما بجز این موارد ، مشکلی که افراد را وادار به استفاده از ماشین حساب می کند ، امکان اشتباه است که رخدادن چنین مشکلی در انجام کارهای مهم و اداری ممکن است منجر به اشتباه در کل کار شود. به همین دلیل است که اگر در عملیات محاسباتی گسترده خود را تاکنون به صورت دستی انجام داده اید به شما پیشنهاد می کنیم که یا دقت عمل خود را افزایش دهید و یا از یک ماشین حساب مهندسی پیشرفته استفاده کنید که البته در این مورد نیازی به خریداری آن نیست و این نرم افزار یک ماشین حساب مهندسی کامل است و امکان انجام محاسبات مختلف را در کمترین زمان ممکن فراهم می کند.

قابلیتهای نرم افزار:

- دارای توابع Sqrt, Mod, Sin, Cos, Tan, Cot, Log, Log10, Acos, Asin, Atan, Atan2 Ceil, Floor, Exp, Round, GCF, LCM, Hex, ...

- دارای عملگر های بیتی Not, And, Or, Xor, LShift, RShift

- امکان کشیدن گراف و نمودار هر گونه تابع یا معادله

- محاسبه رادیکال با فرجه n

- محاسبه جواب حاصل تا 300 رقم

- تبدیل مبنا (2, 4, 8, 10, 16 به یکدیگر).

- دارای 42 ثابت ریاضی و فیزیکی

- محاسبه عدد پی(Pi) و عدد نپر(e) تا حداکثر 10,000 رقم اعشار در کمتر از 1 ثانیه

- تبدیل واحد بسیار کامل و دقیق (تبدیل بیش از 50 واحد در دسته های مساحت، وزن، سرعت، نیرو، انرژی، حجم، طول، فشار، دما و ...)

- دارای توابع آماری Summation, Product, Mean, Median, Mode, Range, Max, Min, Count, Get prime factors, LCD, Is prime, Coefficient of variation, Five summary data, Variance, Mean deviation, Standard deviation, Multinomial, SumSq, Geometric mean, Squares of deviations, ...

- سازگاری با نسخه های مختلف ویندوز.

 

دانلود با حجم  .0794مگابایت

 

-----------------------

 

/ 0 نظر / 57 بازدید