کتابهای : ( از هر دری سخنی ) یا : ( هر قاپیدان بیر سوز )

در این پست تعدادی از کتابهای ترکی آذری را با عنوان :  از هر دری ( هر قاپیدان )  و با فرمت pdf قرار داده ام.

 

نام کتاب : عباس و گولگز (عاشق عباس توفارقانلی )

نام نویسنده : تهیه کننده : عبدالکریم منظوری خامنه

دانلود با حجم  4.534  مگابایت

 

نام کتاب : آرباتان

نام نویسنده : محمدرضا لوای آرباتان رومان سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   3.567 مگابایت

 

نام کتاب : عاشیق غریبله شاه صنم

نام نویسنده : تهیه کننده : علی بابالو سال 1390 شمسی

دانلود با حجم  12.650  مگابایت

 

نام کتاب : داغلار قیزی

نام نویسنده : مهرداد کاویان پور  سال 1368 شمسی

دانلود با حجم   3.707 مگابایت

 

نام کتاب : دارتیلمامیش دنلر

نام نویسنده : حیدر عباسی سال 1384 شمسی

دانلود با حجم   3.140 مگابایت

 

نام کتاب : امیر ارسلان داستانی

نام نویسنده : علیرضا ذیحق  سال 1390 شمسی

دانلود با حجم  5.382  مگابایت

 

 

نام کتاب : فهرست کتابهای چاپ سنگی و سربی

نام نویسنده : تهیه کننده : دکتر هادی هاشمیان  سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   13.957 مگابایت

 

نام کتاب : کوه های آذربایجان

نام نویسنده : صمد چایلی _ حسن انداچه سال1387 شمسی

دانلود با حجم   7.251 مگابایت

 

نام کتاب : لاچین ( ترکی _ فارسی )

نام نویسنده : اسماعیل هادی سال 1370 شمسی

دانلود با حجم   7.228 مگابایت

 

نام کتاب : لیلی و مجنون ( جلد اول )

نام نویسنده : نور محمد عندلیب سال 1378 شمسی

دانلود با حجم   32.123 مگابایت

 

نام کتاب : لطیفه های ملا نصرالدین ( ترکی _ فارسی )

نام نویسنده : محمد علی فرزانه سال 1385 شمسی

دانلود با حجم   5.657 مگابایت

 

نام کتاب : منیم آدلاریم

نام نویسنده : صالح عطایی سال 1383 شمسی

دانلود با حجم  1.592  مگابایت

 

نام کتاب : نغمه لی داستانلار

نام نویسنده : سخاوت عزتی ( عندلیب اهری ) سال 1376 شمسی

دانلود با حجم   5.903 مگابایت

 

نام کتاب : قارتال ( حکایه لر )

نام نویسنده : گنجعلی صباحی سال 1343 شمسی

دانلود با حجم   4.489 مگابایت

 

نام کتاب : قدیمی طبی کیتابلار

نام نویسنده : میر هدایت حصاری سال 1384 شمسی

دانلود با حجم  6.007  مگابایت

 

نام کتاب : غلام کمتر داستانی

نام نویسنده : علیرضا ذیحق سال 1393 شمسی

دانلود با حجم  2.039  مگابایت

 

نام کتاب : شاه اسماعیل داستانی

نام نویسنده : علیرضا ذیحق سال 1379 شمسی

دانلود با حجم   5.559 مگابایت

 

/ 0 نظر / 100 بازدید