کتابهای فولکلور

در این پست تعدادی از کتابهای ترکی آذری را با عنوان ( فولکلور )  و با فرمت pdf قرار داده ام.

 

نام کتاب : ادبیات آذربایجان1 (لطیفه های بهلول داننده )

نام نویسنده : تهیه کننده : رافیق اسماعیل و مترجم : اسد بهرنگی سال 1389 شمسی

دانلود با حجم  2.011  مگابایت

 

نام کتاب : ادبیات آذربایجان2 (لطیفه های بهلول داننده )

نام نویسنده : تهیه کننده : رافیق اسماعیل و مترجم : اسد بهرنگی سال 1389 شمسی

دانلود با حجم  2.152  مگابایت

 

نام کتاب : آپاردی سئللر سارانی

نام نویسنده : سیروس قمری سال 1374 شمسی

دانلود با حجم   5.045 مگابایت

 

نام کتاب : بیر سئله تورک مثل لری

نام نویسنده : میر حبیب رباع الدین سال 1382 شمسی

دانلود با حجم  10.982  مگابایت

 

نام کتاب : امثال و حکم به زبانهای :(انگلیسی _ فارسی _ ترکی )

نام نویسنده : بیوک محبی سال 1386 شمسی

دانلود با حجم  2.540  مگابایت

 

نام کتاب : آذربایجان آغیز ادبیاتی

نام نویسنده : محمد اشراقی سال 1388 شمسی

دانلود با حجم   3.704 مگابایت

 

نام کتاب : بیلیجی بهلولون لطیفه لری (لطیفه های بهلول داننده )

نام نویسنده : حسین محمد خانی ( گونئیلی ) سال 1366 شمسی

دانلود با حجم   4.851 مگابایت

نام کتاب : جشنها و آداب و معتقدات زمستانی

نام نویسنده : ابوالقاسم انجوی شیرازی سال 1379 شمسی

دانلود با حجم  4.988  مگابایت

 

نام کتاب : ائل بایاتی لاری

نام نویسنده : زهره وفایی سال 1332 شمسی

دانلود با حجم  2.419  مگابایت

 

نام کتاب : ائل سوزلری

نام نویسنده : محمد حسین یوسفی سال 1377 شمسی

دانلود با حجم   13.970 مگابایت

 

نام کتاب : آلقیشلار

نام نویسنده : غلامرضا مخلص سال 1377 شمسی

دانلود با حجم    536کیلوبایت

 

نام کتاب : داستان یوسف و زلیخا

نام نویسنده : حسین ساعی سال 1381شمسی

دانلود با حجم   1.980 مگابایت

 

نام کتاب : احساسلی بایاتیلار

نام نویسنده : ولی خانکشی زاده ( قاراداغلی ولی ) سال 1381 شمسی

دانلود با حجم   889کیلوبایت

 

نام کتاب : امیر ارسلان رومی

نام نویسنده : حسین ساعی سال 1381 شمسی

دانلود با حجم   1.925 مگابایت

 

نام کتاب : اصلی و کرم

نام نویسنده : میر علی سید سلامت سال 1384 شمسی

دانلود با حجم  3.865  مگابایت

 

نام کتاب : فولکلور  گنجینه سی و لای لالار

نام نویسنده : زهره وفائی  سال 1376 شمسی

دانلود با حجم   419 کیلوبایت

 

نام کتاب : ایل آخیر چرشنبه لر

نام نویسنده : آزاد مولود اوغلو مترجم : بهرام اسدی سال 1384 شمسی

دانلود با حجم  1.603  مگابایت

 

نام کتاب : کور اوغلو در افسانه و تاریخ

نام نویسنده : رحیم رئیس نیا سال 1386 شمسی

دانلود با حجم   11.338 مگابایت

 

نام کتاب :لای لای مارالیم لای لای

نام نویسنده : مدینه گلگون و سلطان اسماعیل  و مترجم سید محمد حسین مبین (شیمشک ) سال1380 شمسی

دانلود با حجم   631 کیلوبایت

 

نام کتاب : لطیف شاه

نام نویسنده : جمشید بابالو 1390 شمسی

دانلود با حجم  7.900  مگابایت

 

نام کتاب : قوچاق نبی

نام نویسنده : نادعلی همدانی 1381 شمسی

دانلود با حجم  6.732  مگابایت

 

نام کتاب : تاپماجالار

نام نویسنده : منظوری خامنه  سال 1370 شمس

دانلود با حجم  4.083  مگابایت

 

نام کتاب : داستان لیلی و مجنون (بزبان ترکی )

نام نویسنده : نظامی گنجوی و مترجم : سیروس قمری

دانلود با حجم   2.270 مگابایت

 

نام کتاب : مختار نامه به زبان ترکی

نام نویسنده : کتابفروشی فردوسی تبریز

دانلود با حجم  11.870  مگابایت

 

نام کتاب : تبریز و تهران ماهنیلاری

نام نویسنده : پرویز پرویزی سال 1329 شمسی

دانلود با حجم   3.954 مگابایت

 

نام کتاب : تمثیلات لقمان

نام نویسنده : میرزا حسن رشدیه  و با مقدمه و تصحیح : دکتر حسین محمدزاده صدیق سال 1389 شمسی

دانلود با حجم   773 کیلوبایت

 

نام کتاب : یوسف و زلیخا

نام نویسنده : مترجم : سیروس قمری

دانلود با حجم   2.299 مگابایت

 

 

/ 1 نظر / 131 بازدید